KILPAILEMINEN


Yleistä kilpailemisesta

Vinttikoirien ratajuoksukilpailuiden perusidea on yksinkertainen. Koirat säntäävät yhtä aikaa avautuvista lähtökopeista radan sisäreunan kiskolla kulkevan mekaaniseen vieheen eli 'sähköjäniksen' perään. Koira, joka ensinnä ylittää maalilinjan on voittaja. Kussakin lähdössä on  kolmesta kuuteen kuonokopiin ja värikkäisiin mantteleihin puettua koiraa. Kilpailumanttelin väri ja numero kertovat lähtökopin numeron.

Suomalaiseen koira-racingiin ei liity vedonlyöntiä ja suuria rahapalkintoja. Juostavat matkat ovat 280:stä 785 metriin.

Turun Greyhound Klubi järjestää kilpailunsa Turun Metsämäen greyhound-stadionilla. Hiekkapintainen ovaalimme sijaitsee raviradan keskellä. Pääasiassa kilpailumatkoina ovat 325 metriä (eli nk. sprinttimatka) ja 495 metriä (keskimatka)

Turun Greyhound Klubi on mukana Greyhound Racingin Liitoon toiminnassa, jossa kilpailuita järjestetään greyhoundeille (eli juoksijalinjaisille englanninvinttikoirille) ja whippeteille. Suomen Vinttikoiraliitolla on oma ohjelmansa ja sen kokeissa juoksevat kaikki vinttikoirarodut.  Muutamaa harvaa poikkeusta lukuunottamatta juoksijalinjaiset englanninvinttikoirat eivät ole osallistuneet vinttikoiraliiton startteihin.

Greyhound Racing Liiton ja Suomen Vinttikoiraliiton ratajuoksusäännöt eroavat jossain määrin ja niillä on toinen toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Vinttikoiraliiton kilpailutoimintaan liittyvänä vakiintuneena menettelynä on juoksuttaa koiria yhtenä ja samanakin kilpailupäivänä jopa kahdesti tai kolmesti, mikä rajoittaa erityisesti greyhoundien - mutta jossain määrin myös whippettien - osallistumista kyseisiin tapahtumiin. Eläinsuojelulliset näkökohdat ja eläinlääketieteelliset rasittavuustutkimukset huomioiden GRL:n kilpailutoiminnassa on aikanaan päädytty siihen, että kukin koira osallistuu saman vuorokauden aikana enintään yhteen kilpailulähtöön.

Greyhound Racing Liiton kilpailukalenteri rakennetaan keväisin sen jälkeen, kun eri kerhot ovat ehtineet tehdä liiton hallitukselle omat ehdotuksensa tulevan kesän kilpailupäivistään. Eri vuosina kilpailujen kokonaismäärä vaihtelee jonkin verran, mutta niitä on toukokuun jälkipuolen ja lokakuun alun välisenä aikana. 

Ohjeita kilpailuttajalle

Kisoihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti, kilpailukutsussa määrättynä aikana,  GRL:n kotisivuilla (www.grl.fi) kohdassa "Ilmoittautuminen". Mainituilta sivuilta löytyvät myös kilpailusäännöt sekä tiedot kuluvan kauden tapahtumista. Kaudella 20232 kilpailuita pidetään Tampereen Kaupissa ja Turun Metsämäessä. 

Ratajuoksuvarustukseen kuuluu hyväksyttyä mallia oleva kuonokoppa (eli nk. britti- tai aussikoppa) sekä kilpailumantteli. 

Ilmoittautumismaksut maksetaan joko järjestävän kerhon tilille tai peritään kilpailupaikalla sen mukaan, miten kunkin kilpailun enakkotiedotuksessa on ohjeistettu. 

GRL:n alaisissa kilpailuissa greyhoundit voivat saman vuorokauden aikana osallistua ainoastaan yhteen starttiin, mutta whippeteillä on satunnaisesti (tosin ei meillä Turussa) myös kahden lähdön päiviä. Kilpailumatkoja on useita. Yleisimmin juostavia ovat nk. sprinttimatkat (Turku 325 m ja Tampere 280 m) sekä keskimatkat (Turku 495 m ja Tampere 480 m). Tampereella whippetit juoksevat lisäksi 350 metrin kilpailuita, mikä siellä onkin niiden keskimatka. GRL:n vuosittaisessa kilpailukutsussa on annettu yksityiskohtaista informaatiota kustakin kilpailusta ja siihen osallistumisesta.

Osa kilpailupäivien starteista on ns. sijoituslähtöjä. Nämä lähdöt pyritään tekemään sellaisiksi, että niissä juoksevat mahdollisimman samantasoiset koirat. Siksi lähdöt muodostetaan koirien luokkiin ja ranginasemiin perustuen. Pyrkimyksenä on, että osallistujat kerätään kahden tai enintään kolmen tasoluokan sisältä. Kaikkiaan tällaisia tasoluokkia on greyhoundeilla 1:stä 7:ään (sprinttimatkat L1 - L7 ja keskimatkat K1 - K7). Muissa kuin näissä sijoituslähdöissä lähtöjen muodostaminen tapahtuu vaihtelevasti, siten kuin kilpailukutsussa on kyseisen kilpailun kohdalla kerrottu. Muutoksena kaudelle 2021 tuli whippetien jakaminen 10:een luokkaan, joka toimimattomana sittemmin toistettiin.

On olemassa myös erikoiskilpailuita, jotka eivät ole sijoituslähtöjä tai arvokilpailuita. Näissä on tyypillisesti joku sponsoroiva taho ja siten sijoituslähtöjä paremmat palkinnot, jopa mantteli voittajalle. Osallistuminen saattaa olla rajoitettu tiettyjen tasoluokitusten omaaviin koiriin tai rankingin ylä- tai alapäästä tapahtuvaan poimintaan.   

Masters on pelkästään uroksille ja OAKS nartuille järjestettävä arvokilpailu. SM-kisoissa monilla kausilla urokset ja nartut ovat juosseet yhdessä, kuten yleensä useimmissa muissakin lähdöissä. Kaksivuotiaat kilpailevat omassa Junior Derbyssään, ja kolme vuotta kyseisenä vuotena täyttävät voivat osallistua Kolmivuotis-GP:hen, mikäli kasvattaja on jo kantakirjauksen yhteydessä ennakkoilmoittanut kyseisen koiran tähän Grand Prix-kilpailumuotoon - ja jos niin kasvattajan kuin omistajankin osallistumismaksut on suoritettu ajallaan. Veteraani-ikäiseksi katsotaan yli viisivuotias greyhound ja whippet sen täytettyä kuusi vuotta. 

Eri kilpailuista koirat keräävät Vuoden koira -pisteitä sen mukaan, mikä pistetaulukko on kyseisen startin osalla käytössä. Kisakauden jälkeen sitten kerhot ja myös lajiliitto GRL palkitsevat menestyneimpiä 'pisterohmuja' sarjoittain.

Muista, ettet koskaan tuo rokottamatonta tai kiimaista koiraa kilpailuihin tai harjoituksiin. Lemmikkisi tulee olla rokotettu penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta, parvovirusta ja raivotautia vastaan. Viimeisimmistä rokotuksista tulee olla kulunut vähintään kymmenen (10) vuorokautta.  

Ohjeita kilpailupäiviin

Saapuminen kilpailupaikalle:

Ellei kilpailukutsussa anneta muuta ohjetta, koira on toimitettava eläinlääkärin tarkastukseen vähintään yhtä (1) tuntia ennen kilpailun alkamisaikaa. Tämän määräajan jälkeen ilmoitetuista koirista on perittävä kaksinkertainen osallistumismaksu. Mikäli koira ilmoitetaan myöhemmin kuin puoli tuntia ennen ilmoitettua kilpailun alkamisaikaa, se suljetaan pois kilpailusta.

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla:

Nykyisin koiran kilpailukirjaa - tai kilpailukirjakansion tulossivua - ei enää tarvitse luovuttaa kisatoimistoon. Kunkin päivän tulokset kootaan suoraan sähköiseen tietokantaan, joten toimihenkilömerkintöjä kirjaan ei tapahtumapaikalla tehdä. 

Muista kuitenkin, että soolokokeeseen osallistuvan koiran Koejuoksupöytäkirja sinun on tuotava kisapaikalle ja jätettävä se siellä toimistoon tai kilpailunjohtajalle. 

Paikalla olevaksi ilmoittaudutaan eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä. Ota koirasi rokotuskirja mukaan, kun tulet sen kauden avauskilpailun eläinlääkärintarkastukseen. Myöhemmissä kisoissa rokotuksia ei enää tarvitse todentaa, mikäli ne ovat voimassa koko kauden.

Kilpailutoimistosta voidaan jakaa lisäohjeita mm., mikäli päivän lähtöjen esittelyssä tai palkintojen jaossa noudatetaan jotain erityiskäytäntöjä.

Punnitus ja eläinlääkärintarkastus:

Eläinlääkärintarkastukseen ja punnitukseen tulevilla koirilla pitää olla kuonokopat. Punnituksen yhteydessä eläinlääkäri voi tarkistaa kilpailussa käytettäviä varusteita (esim. teippaukset, jotka täytyy hyväksyttää eläinlääkärillä). Kaikkien lähtökopeista juoksevien koirien on käytävä eläinlääkärin tarkastuksessa.

Samana kilpailupäivänä juostavien 2-kierroksisten whippet-kilpailujen jälkimmäisen lähdön eläinlääkäritarkastus on tuntia (1 h) ennen kyseistä starttia. Kaikki kilpailuissa loukkaantuneet tai muuten erikseen kutsutut, kaatuneet ja hylkäyksen (sekä diskauksen että 0-sijoituksen) saaneet koirat tulee viedä lähdön jälkeen rataeläinlääkärin tarkastettaviksi.

Starttiin valmistautuminen ja lähtöesittelyyn saapuminen:

Muista  kilpailupaikalle tultuasi varmistaa, mikä on koirasi lähdön numero ja minkä värisellä manttelilla se juoksee. Toisinaan lähtöjärjestyksiä on saatettu joutua muuttamaan ennakolta ilmoitetuista tai jopa kisapaikalla jaossa olevaan käsiohjelmaan merkityistä.  

Kunkin lähdön kellonaika on ilmoitettu käsiohjelmassa ja esittely alkaa noin viisi minuuttia aiemmin. Koirat kutsutaan radalle kilpailumanttelien numeroiden osoittamassa järjestyksessä, jonka järjestyksen tulee säilyä koko esittelyn ajan. Esiteltäessä lemmikin tulee olla yleisön puolella, talutushihnan on oltava tarpeeksi lyhyt ja  välimatkojen riittävän suuria, jotta kaikki koirat voidaan esitellä mahdollisimman häiriöttömästi. Esiteltävänä on "kilpuri" kerrallaan esim. esittelykorokkeella tai radan pääsuoralla, ja muut odottavat omaa vuoroaan hieman taempana. Kireästä aikataulusta  johtuen toisinaan kuuluttaja esittelee lähtöön osallistuvat hyvin nopeasti samalla, kun niitä kuljetetaan jo kohti lähtökoppeja. 

Koiraa tulee käsitellä asiallisesti, ja kilpailuttajan tulee pyrkiä toimimaan siten, että hänen oma koiransa pysyy mahdollisimman rauhallisena, eivätkä muutkaan häiriinny. 

Kilpailuvarustuksen tarkastus ennen kopitusta:

Esittelyn jälkeen, ennen lähtökoppien taakse siirtymistä, tuomariston edustaja (lähettäjä) tarkastaa koirien kilpailuvarustuksen asianmukaisuuden. Virheellinen, huonokuntoinen tai puutteellinen välineistö voi johtaa lähdöstä poissulkemiseen. Tarvittaessa lähettäjä antaa ohjeita esim. käsiohjelmasta poikkeavasta koppijärjestyksestä.

Kopitus:

Lähtökoppeihin laittaminen tapahtuu lähettäjän ohjeiden mukaan kahdessa vaiheessa; ensin kopit 1, 3 ja 5 sen jälkeen 2, 4 ja 6. Koiralle on mahdollista tuomita 0-sijoitus esim. kopituksen yhteydessä tapahtuneesta viivyttelystä tai muusta lähdön häiritsemisestä. Koiran kiihottaminen sanallisesti, huudoilla, kehotuksilla tms. on kielletty.

Palkintojen jako ja voittajaesittely:

Lähtövoittajat saavat voittomitalin välittömästi startin jälkeen maalisuoralla tai  suoraan yleisön edessä. Mahdollisten muiden palkintojen jakamisesta järjestäjä informoi erikseen. Koko lähdön palkitsemisesta yleisön edessä ilmoitetaan tapauskohtaisesti (mm. arvokilpailujen finaalit). Kuonokoppia on pidettävä sellaisissa palkintojenjaoissa, joissa on läsnä useita koiria samanaikaisesti. Ratakohtaisista käytännöistä järjestäjä voi ohjeistaa tarpeen mukaan kilpailutiedotteissa. Rahapalkinnot maksetaan kilpailun järjestäjän toimesta pankkitilille. 

ILMOITETUN KOIRAN POISJÄÄNTI KISASTA

Poisjäännistä ilmoittaminen on tehtävä mahdollisimman varhain, jotta mm. käsiohjelmatiedot saataisiin ajantasaisiksi. Kilpailuun ilmoitetun koiran poisjäänti on aiheellinen, mikäli siihen on olemassa hyväksyttävä syy (= hyväksytty poisjäänti). Tällöin ei tarvitse maksaa kyseisen kilpailupäivän ilmoittautumismaksua - tai jos se on jo ehditty jo suorittaa, maksu palautetaan. 

TRIAL-JUOKSUT

Trial on yksilösuorituksena luokiteltava lähtö. Trialeita on mahdollista juosta kilpailupäivien lisäksi myös harjoituksissa, jos paikalla on GRL:n pätevöimä tuomari ja sähköinen ajanotto (GRL:n hyväksymä ajanotto) tai kaksi käsikelloa. Trialin ensisijainen tarkoitus on päivittää koiran luokka sille tasolle kuin se sillä hetkellä oikeasti on.


NOLLAKOIRAT ovat ensisijaisesti harjoituskoiria, joita käytetään laitteiston testaukseen. Trial- tai soolokokeet voidaan juosta myös ns. nollalähtöinä, jos kyseiselle matkalle ei ole saatavissa harjoituskoiraa. Nollakoiria suositellaan olevan yksi jokaisella päivän aikana juostavalla kilpailumatkalla (esim. 280 m, 350 m ja 480 m).

HARJOITUSJUOKSUJEN ajankohdasta, määrästä ja keskinäisestä järjestyksestä päättävät järjestävä kerho ja kilpailunjohtaja. Normaalin kilpailumatkan kopeista lähtevät koirat käytetään eläinlääkärin tarkastuksessa ja niiden osalta noudatetaan paikallaolon suhteen kilpailusäännöstöä.

HANDSLIPIT ilmoitetaan myös kilpailunjohtajalle viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen kilpailua klo 20.00 mennessä. Näiden koirien ei ole välttämätöntä osallistua eläinlääkärintarkastukseen. Handslip tarkoittaa sitä, että koira päästetään vieheen perään käsistä ja se ei siis lähde liikkeelle lähtökopista.

KOIRIEN SIJOITTAMINEN LÄHTÖKOPPEIHIN

Tietokone seuloo sähköisesti satunnaislukuarvonnalla koiralle arvontanumeron, jonka mukaisella järjestysvuorolla se sijoitetaan toivomuslistansa mukaiseen lähtökoppiin siten, että pienimmän numeron saanut koira pääsee aina toivomaansa koppiin.


Koiran koppitoive ilmoitetaan termein "sisä", "keski", "ulko" tai "ei toivetta". Koirat sijoitetaan lähtökoppeihin niin, että ensin sijoitetaan 'widerit' arvontanumerojen mukaisessa järjestyksessä 6-kopista sisäänpäin, sitten 'railerit' kopista 1 ulospäin, sen jälkeen sisäkopin koirat arvontanumerojen mukaisessa järjestyksessä 1-kopista ulospäin ja seuraavaksi ulkokopin koirat arvontanumerojen mukaisessa järjestyksessä 6-kopista sisäänpäin. Viimeiseksi sijoitetaan vapaiksi jääneisiin koppeihin koirat, joilla on keskikoppitoive tai ei koppitoivomusta lainkaan, arvontanumeron mukaan järjestyksessä 3-4-2-5-1-6. Järjestelmä estää sisäkopin koirien joutumisen keskikopin koiran ulkopuolelle ja päinvastoin, ulkokoppien koirien joutumisen keskikoppikoirien sisäpuolelle.

Lähtökoppitoiveen voi ilmoittaa sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Toive tulee voimaan sitä koskevan ilmoituksen kirjauduttua ilmoittautumisohjelmaan ja pysyy voimassa, kunnes sitä uudestaan muutetaan.

Koppitoiveen voi antaa vain koiranomistaja tai kilpailuttaja, jolle koiran kilpailuttaminen on erikseen siirretty. Sen vaihtamisessa noudatetaan kahdeksan (8) vuorokauden karenssiaikaa. Mikäli toivomusta halutaan muuttaa seuraavaan kilpailuun, vaihdos on tehtävä ennen koiran ilmoittamista kyseessä olevaan kilpailuun. Koppitoiveen muutos on voimassa sen kirjaamista seuraavasta ilmoittautumisesta alkaen.


Pennusta ratajuoksijaksi

Jos haluat ryhtyä harrastamaan ratajuoksu-urheilua GRL:n puolella, sinun kannattaa  hankkia whippetisi tai greyhoundisi yhdistelmästä, jossa molemmat vanhemmat ovat juoksijalinjaisia. Seka- ja näyttelylinjaiset koirat eivät ole riittävän nopeita kilpailemiseen.

Koirasi kasvattajalta saat hyvää opastusta siihen, miten lemmikkiäsi kannattaa sen ensimmäisenä elinvuotena kasvattaa, kouluttaa, treenata ja ruokkia, jotta edellytykset hyvään ratajuoksu-uraan muodostuisivat. Tietenkään kaikista yksilöistä ei hyvästä huolenpidosta ja treenauksesta huolimatta tule huippujuoksijoita. Silti voit harrastaa koirasi kanssa sen omalla tasolla.

Kilpauraa edeltää aina pitkä harjaantumisjakso ajovietin vahvistamiseen tähtäävistä ns. rättileikeistä ja käsivieheharjoittelusta lähtökoppiin totuttamiseen ja kaarrejuoksun opetteluun. Samassakin rodussa yksilöiden väliset erot ovat suuria. Joillain koirilla on jo lähtökohtaisesti vahva ajovietti eikä säntääminen moottorivieheen peräänkään tuota ongelmia. Mutta joukkoon mahtuu heikon ajovietin omaavia luontokappaleita, joiden kanssa joutuu tekemään paljonkin työtä viehevarmuuden saavuttamiseksi. Osa koirista osaa jo ensi startista lähtien juosta ratakaarteet mallikkaasti, mutta on myös koiria, jotka ahkerasta harjoittelustakaan huolimatta eivät koko urallaan kehity kovin kummoisiksi kaarteiden kiertäjäksi. Pitkin ulkolaitoja haahuileva kilpuri voi antaa juostussa matkassa kohtuuttomastikin tasoitusta niille kilpasiskoille ja -veljille, jotka pysyttelevät mutkissakin kaiteen läheisyydessä.

Varhaisvaiheen rättileikit jokainen voi suorittaa kotonaan. Sitten, suunnilleen 5 - 6 kuukauden iässä alkavia käsiviehevetoja, myöhempiä kopista lähtöjä, moottorivieheen saalistusta ja kaarteiden kiertämistä on mahdollista harjoitella TGK:n harjoitusiltoina Metsämäessä. Kokeneemmilta harrastajilta saat varmasti ystävällistä opastusta siihen, miten näissä asioissa kannattaa edetä. Millaista aikataulua missäkin opettelussa noudatetaan, riippuu paljon koirasta ja sen valmiustasosta. Oma lukunsa on sitten se, että koirasi oppii juoksemaan häiriöttömästi myös muiden koirien seurassa. Siksi sinun on tarpeellista sopia muiden harrastajien kanssa, että saisit harjoitusiltana laittaa oman karvakuonosi juoksemaan yhdessä heidän koiriensa kanssa. Harjoituskumppaneiksi kannattaa yrittää löytää juoksuvarmoja kokeneita koiria, jotka ovat oman koirasi vauhtiin nähden sopivan nopeuksisia. Ensimmäinen ryhmässä juoksu on suositeltavaa suorittaa yhden kumppanin seurassa.

Ennen kilpailuoikeuden saamista koirasi tulee läpäistä soolokoe. Soolokoejuoksuun osallistuvan pitää olla vähintään 14 kuukauden ikäinen ja sääntöjen mukaisesti kantakirjattu. Sinulta vastuuhenkilönä vaaditaan GRL:n ja oman kerhosi (TGK) jäsenyys. Greyhoundeilla soolokokeessa juostava matka on keskimatka (Tampere 480 m ja Metsämäki 495 m) ja whippeteillä Tampereella 350 m (whippetien keskimatka) ja Turun Metsämäessä 325 m (sprinttimatka). GRL:n puolella ei koirilla nykyisin ole käytössä ryhmäkoejuoksukokeita eli soolokoejuoksun läpäissyt koira voidaan ilmoittaa kisailemaan, kunhan se on 15 kuukautta täyttänyt.

Tullessasi soolokokeeseen ota mukaan koiralle kilpailumantteli, sääntöjenmukainen kilpailuissa käytettävä kuonokoppa sekä GRL:n kotisivuilta tulostamasi Koejuoksupöytäkirja-lomake, johon olet valmiiksi täyttänyt lemmikkisi perustiedot. Sooloja on mahdollista juosta kilpailupäivien yhteydessä ja myös harjoitusiltoina, mikäli saat sovittua, että päätuomari on paikalla. Tuomarilta voit myös varmistaa, että harjoituksissa on käytössä tarvittava ajanotto.

Toimihenkilöksi kilpailuihin

Kun tätä hienoa lajia kerhossamme verraten pienellä joukolla harrastamme, tärkeää on jokaisen osallistuminen yhdessä tekemiseen. Työpanostasi tarvitaan niin harjoitusilloissa, kilpailupäivissä kuin muussakin kerhotoiminnassamme. Erityisesti keväisin ja kesän kilpailupäivien edellä järjestämme talkoita, joissa jokainen käsipari on avuksi.

Osa kilpailupäivien toimihenkilötehtävistä edellyttää liitolta saatua koulutusta, mutta esimerkiksi koirien kiinniottoon, toimisto-kanttiiniin ja eläinlääkärin avustajaksi voi tulla kuka tahansa kynnelle kykenevä. Ilmoita halukkuudestasi vaikka jollekin hallituksenjäsenistä.

Tuoreimmat tapahtumatietojen päivitykset mm. harjoitusilloista ja talkoista löytyvät kerhomme Facebook-sivuilta, joten myös niitä on hyvä seurata.

Vuoden koira -pisteet ja palkiseminen

Greyhound Racing Liiton alaisiin kilpailuihin osallistuvat kisailevat koirineen myös eri vuodenkoira-arvonimistä. Kustakin kilpailulähdöstä saa tietyn määrän pisteitä ja kauden lopuksi katsotaan, mikä on ollut kunkin koiran kesän aikana saavuttama pisteiden yhteismäärä. Jaossa on seuraavia titteleitä:VUODEN KOIRA

Kaikkein tavotelluin ja arvokkain on Vuoden koira -titteli. Siinä hyväksi luetaan pisteet kaikilta matkoilta lukuun ottamatta veteraanistartteja, niin että listattujen Vuoden Koira -kisojen lisäksi lasketaan myös klassikot Sprintti Derby sekä Turku Classic. Muista sprintti- sekä stayer-kilpailuista VK-pisteet avoimeen sarjaan ansaitaan ilmoitetun taulukon mukaan. Kultakin koiralta otetaan huomioon enintään kaksitoista (12) parasta tulosta.

Kauden loputtua listoilta nimetään rodun menestynein, joka kruunataan VUODEN KOIRA -arvonimellä ja -kunniapalkinnolla. Vuoden koira -listalla parhaaksi tullut vastakkaisen sukupuolen koira palkitaan joko Vuoden uros tai Vuoden narttu -arvonimellä ja -kunniapalkinnolla.

VUODEN SPRINTTERI

Hyväksi luetaan vain avoimen sarjan lyhyen matkan pisteet. Kultakin koiralta otetaan huomioon enintään kaksitoista (12) parasta tulosta. Kummankin rodun menestynein palkitaan Vuoden Sprintteri -tittelillä ja -kunniapalkinnolla. Vuoden sprintteri -listalla parhaaksi tullut vastakkaisen sukupuolen (VSP) koira palkitaan joko Vuoden Sprintteri uros tai Vuoden Sprintteri narttu -arvonimellä ja -kunniapalkinnolla.

VUODEN VETERAANI

Hyväksi luetaan kaikissa sarjoissa kerätyt pisteet. Kultakin koiralta otetaan huomioon enintään kaksitoista (12) parasta tulosta. Jos veteraanikoira juoksee suorituksen muussa kuin veteraanilähdössä, se saa avoimen listan mukaiset pisteet veteraanilistalle. Veteraanilista ei ole matkasidonnainen. Kummankin rodun menestynein palkitaan arvonimellä ja kunniapalkinnolla.

VUODEN STAYER

Hyväksi luetaan ainoastaan avoimen sarjan pitkän matkan pisteet. Kultakin koiralta noteerataan kaikki kyseisen matkan tulokset ottaen huomioon enintään kaksitoista (12) parasta tulosta. Greyhoundien menestynein Stayer-matkan juoksija palkitaan kyseessä olevalla arvonimellä ja kunniapalkinnolla.

VUODEN TULOKAS

Kauden loputtua nimetään Vuoden Koira -listalta (avoin) molempien rotujen eniten pisteitä saavuttanut koira, jotka kruunataan arvonimellä ja kunniapalkinnolla. Vuoden tulokas -listalla parhaaksi tullut vastakkaisen sukupuolen koira palkitaan joko Vuoden tulokasuros tai Vuoden tulokasnarttu -arvonimellä ja -kunniapalkinnolla. Tulokaslistalle pääsevät ne koirat, joilla on kauden alkaessa enintään kolme (3) virallista hyväksyttyä suoritusta. Kultakin koiralta huomioidaan enintään kaksitoista (12) parasta tulosta.

GRL:n SIJOITUSLÄHTÖMESTARI 202X

GRL:n Sijoituslähtömestari 202X -kilpailuun ansaitaan vuoden koira -pisteitä sijoituslähdöissä juoksemalla, ja kummankin rodun eniten pisteitä kerännyt koira palkitaan gaalassa Sijoituslähtömestari 202X -arvonimellä ja kunniapalkinnolla.

KAIKILLA LISTOILLA HUOMIOITAVAA

Huomaathan, että kilpailuista riippuen käytössä on erilaisia pistetaulukoita. Esimerkiksi EGU Open Sprint on kisa, johon osallistunut saa korotetut pisteet Vuoden Sprintteri -listalle. Samoin veteraaneilla ja stayereilla (eli pitkien matkojen koirilla) voi olla omia kisatyyppejänsä, joiden korotetut pisteet menevät vain kyseisen ikäryhmän tai matkan Vuoden koira -pisteisiin.

Pisteitä kertyy lähdön todellisen koiramäärän mukaisesti. Mikäli poisjääntien vuoksi kilpailulähtöjä joudutaan yhdistämään, koirat saavat pisteitä osallistuvien koirien lukumäärän mukaisesti. Finaaleissa, joissa varakoiraa ei voida käyttää - tai sitä ei ole käytettävissä - osallistujat saavat pisteitä lähdön alkuperäisen koiramäärän mukaan poisjäänneistä huolimatta.

Koirat saavat alkuerissä / sijoituslähdöissä pisteitä lähdössä olleen reaalisen eli startanneen koiramäärän mukaan. Mikäli monikierroksiseksi suunniteltu kilpailu joudutaan poisjääntien tai koiramäärän vähyyden vuoksi juoksemaan vähempi kierroksisena tai suorana finaalina, pisteytys tapahtuu todellisten juostujen kierrosten mukaisesti. Jos kilpailun todellinen osallistujamäärä on vähemmän kuin seitsemän (7), juostaan suora finaali ja käytetään taulukkoa B.

I-LUOKAN VOITTO JA RATAENNÄTYS

Myös voitosta I-luokan ajalla ja kilpailun loputtua voimassa olevasta uudesta rataennätyksestä saa kummastakin yhden (1) pisteen.

I-LUOKAN DIPLOMI

Koira on oikeutettu vuosittain jaettavaan ensimmäisen luokan diplomiin voitettuaan kilpailulähdön uransa aikana viisi (5) kertaa 1-luokan ajalla. Ehtojen täytyttyä omistaja voi anoa koiralleen tämän diplomin.

STARTTILAUTANEN

Koira on oikeutettu 50, 75 tai 100 startin lautaseen juostuaan urallaan kyseisen määrän kilpailuja.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita